https://www.vptv.ro/categorie/emisiune-2/scoala-tv/ || www.isj.ph.edu.ro. ||

Catedre

„Eficienţă, calitate, performanţă”

Catedra de limba și literatura română

„Limba română e distanţa dintre inimă şi umbra ei, care se numeşte suflet.” (Fănuş Neagu)

Catedra de limbi moderne

„Scrie pentru a fi înțeles, vorbește pentru a fi ascultat, citește pentru a crește.” (Lawrence Clark Powel)

Catedra de matematica

„Matematica este un mod de exprimare a legilor naturale, este cel mai simplu şi cel mai potrivit chip de a înfăţişa o lege generală sau curgerea unui fenomen.” (Gheorghe Ţiţeica)

Catedra de fizică,chimie,biologie

„Frumuseţea fizicii se află în măsura în care fenomenele aparent complexe şi independente pot fi explicate printr-un set de legi uimitoare în simplitatea lor.” (Melvin Schwartz)

Catedra de tehnologie chimica

„Nimic nu este mai bogat decât tezaurul infinit al naturii. Ea ne arată numai suprafeţele, dar străfundurile ei coboară milioane de stânjeni"

Catedra de industrie alimentară

„Importantă nu este mâncarea din viaţa ta, ci viaţa din mâncarea ta"

Catedra protectia mediului

„A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă să contribui la fericirea omeniri"

Catedra de Mecanică-Electro

„Mecanica este paradisul ştiinţelor matematice, deoarece prin ea se ajunge la fructele matematicii."

Catedra de informatică și educație fizică

„Calculatorul, mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării"