Examene/Concursuri

Procedura egalizare sanse nr 26651_2019

Procedura cu privier la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elivii cu deficient de vede/deficient de auz/tulburare de spectru autist/urburari specific de invatare

OMEN nr.4824 din 30.08.2018 privind aprobarea graficului 2018-2019

ORDIN
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a
absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018 – 2019

OMEN 4830 din 30 august 2018

OMEN 4830 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2019