GRAFICUL DE DESFASURARE A EXAMENELOR DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE A ABSOLVENTILOR DIN INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC PREUNIVERSITAR IN ANUL SCOLAR 2018 – 2019

Art. 2. Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor Invatamantului postliceal – nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie – februarie 2019:

– Inscrierea candidatilor: 28 – 31 ianuarie 2019;

– Desfasurarea probei practice: 4 – 5 februarie 2019;

– Desfasurarea probei scrise: 6 februarie 2019;

– Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 7 februarie 2019;

– Depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 8 februarie 2019;

– Sustinerea proiectului: 11 – 12 februarie 2019;

– Afisarea rezultatelor finale: 13 februarie 2019.

 

Art. 4. Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor Invatamantului liceal, filiera tehnologica – nivelul 4 de calificare, sesiunea mai – iunie 2019:

– Inscrierea candidatilor: 10 – 14 iunie 2019;

– Desfasurarea probelor de examen: 18 – 21 iunie 2019;

– Afisarea rezultatelor finale: 21 iunie 2019.

 

Art. 7. Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor Invatamantului postliceal – nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:

– Inscrierea candidatilor: 18 – 21 iunie 2019;

– Desfasurarea probei practice: 24 – 28 iunie 2019;

– Desfasurarea probei scrise: 1 iulie 2019;

– Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 2 iulie 2019;

– Depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 2 – 3 iulie 2019;

– Sustinerea proiectului: 4 – 5 iulie 2019;

– Afisarea rezultatelor finale: 8 iulie 2018.

 

Art. 8. Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor Invatamantului profesional – nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie-august 2019:

– Inscrierea candidatilor: 22 – 26 iulie 2019;

– Desfasurarea probelor de examen: 29 – 31 iulie 2019;

– Afisarea rezultatelor finale: 1 august 2019.

 

Art. 11. Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor Invatamantului profesional si stagiilor de pregatire practica – nivelul 3 de calificare, sesiunea august – septembrie 2019:

– Inscrierea candidatilor: 26 – 30 august 2019;

– Desfasurarea probelor de examen: 2 – 3 septembrie 2019;

– Afisarea rezultatelor finale: 4 septembrie 2019.

 

Art. 12. Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor Invatamantului liceal, filiera tehnologica – nivelul 4 de calificare, sesiunea august-septembrie 2019:

– Inscrierea candidatilor: 26 – 30 august 2019;

– Desfasurarea probelor de examen: 2 – 3 septembrie 2019;

– Afisarea rezultatelor finale: 4 septembrie 2019.

 

Art. 14. Absolventii din promotiile anterioare, indiferent de forma de Invatamant absolvita, se pot prezenta pentru sustinerea examenelor de certificare a calificarii profesionale In oricare din sesiunile prevazute pentru anul In curs.