„Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” este preocupat să asigure servicii de educaţie şi formare profesională având la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii”.